Referanslar

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (Bakan Sn. Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na eşlik) o Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Protokol Şubesi
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM VE DİYALOG PROJESİ o Meclis Başkanı ve milletvekillerine eşlik
EKONOMİ BAKANLIĞI (Sn. Ekonomi Bakanı için tercüme hizmeti) o Protokol Dairesi o Destek Hizmetleri Dairesi
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU o Etkin rehberlik ve denetim yoluyla kayıtlı istihdamın teşviki teknik destek projesi o Bulgaristan – Türkiye IPA sınır ötesi iş birliği programı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI o LEADER tedbiri için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi projesi o Balıkçılık üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması eşleştirme projesi
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (UNHCR)
TÜRKİYE ENERJİ VAKFI (TENVA)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI (TİKA)
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI o Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI o İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ o Satın Alma ve Levazım Müdürlüğü
GÜNEY AKIM PROJESİ (SOUTHSTREAM) o Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantılarda sunulan simultane ve ardıl tercüme hizmeti
STRATEJİK YÖNETİMDE KAPASİTE GELİŞTİRME TEKNİK DESTEK PROJESİ
ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ (IOM)
CARTHAGENETICS
ALDRIDGE MINERAL MADENCİLİK
AMSTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU
ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ
CROWN TÜRKİYE
EXPERTISE FRANCE
• ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI GELİŞTİRME MERKEZİ (ICMPD)
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO)
NICOLAAS WITSEN FOUNDATION
SIMMONS & SIMMONS LLP
TÜBİTAK
ERNST & YOUNG

Not: Referanslarımızla ilgili ayrıntılı bilgi ve çalıştığımız diğer kuruluşlar için bizimle irtibat kurabilirsiniz.